Организация за защита на животните "Четири лапи"

http://www.vier-pfoten.bg/bg/

https://www.facebook.com/4lapi/?fref=ts